Follow

Mastodon is now installed.

Using for storage and a custom CDN frontend to servce the files.

@erik Ja litt, bare det ikke er rekmale. Eller en datamaskin som bestemmer hva du får lov og se :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

Mastodon instance for satt opp i norge, tenkt som et generelt sosial nettverk.