Mastodon Norge

Mastodon instance for satt opp i norge, tenkt som et generelt sosial nettverk.