Mastodon is now installed.

Using for storage and a custom CDN frontend to servce the files.

Mastodon Norge

Mastodon instance for satt opp i norge, tenkt som et generelt sosial nettverk.